เศรษฐกิจฟุบ เศรษฐกิจซบเซา…จะกระตุ้นดี?…หรือจะปฏิรูปดี?

ถ้ารัฐบาลนี้ ที่มาจากการรัฐประหาร ต้องการเป็นที่จดจำว่าสร้างประโยชน์ไว้ให้ชาติบ้าง ก็ต้องดำเนินการให้มีการปฏิรูปที่สำคัญๆ ให้สำเร็จให้ได้ ถ้าหวังทำเพียงคอยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตในระยะสั้น โดยใช้วิธีการแบบเดิมๆ ก็เสี่ยงมากที่ในอนาคตจะถูกค่อนแคะว่า “เสียของ” เหมือนการปฏิวัติครั้งก่อนๆ (สมัยรัฐบาล พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ เศรษฐกิจเติบโตมากกว่า 5% นับว่าสูงที่สุดปีหนึ่งในยุคหลังวิกฤติ แต่คนส่วนใหญ่ก็จำไม่ได้ จำได้แต่ว่า “เสียของ”)