เศรษฐกิจปีหน้าจะเป็นอย่างไร?

ความเสี่ยงสำคัญของเศรษฐกิจไทยในวันนี้ ไม่ใช่ความเสี่ยงที่เราจะเกิดวิกฤต แบบปี 2540 คือความเสี่ยงที่เราจะโตช้าๆซึมๆ สูญเสียความสามารถในการแข่งขันไปเรื่อยๆ ปล่อยให้เพื่อนบ้านที่เราเคยมองว่าอยู่คนละชั้นกับเราแซงเราไปเรื่อยๆ แล้วเราจะมีทรัพยากรเพียงพอที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร และรับมือกับความเสี่ยงข้างหน้าได้อย่างไร