เศรษฐกิจปีมะเมีย…เพลียใจ

เศรษฐกิจปีมะเมีย…เพลียใจ กำลังเกิดขึ้นท่ามกลางโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยที่เปราะบางมากขึ้น ในช่วงสองปีที่ผ่านมา อยากให้ทุกท่านเข้าใจสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยด้วยใจเป็นกลาง เพื่อที่จะได้เตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมทรัพย์ ตั้งรับได้อย่างเท่าทัน