ผู้ว่า ธปท. เปรียบเศรษฐกิจไทยเป็น “เครื่องบิน” ระยะสั้นไม่มีปัญหา แต่ระยะยาวเสี่ยงสมรรถนะถดถอย

“ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” อุปมาอุปมัยเศรษฐกิจไทยเป็น “เครื่องบิน” ระยะสั้นต้องระวังความแปรปรวนจากตลาดการเงินโลก แต่ระยะยาวเสี่ยงสมรรถนะลดลง ฉุดเศรษฐกิจโตไม่ถึง 5% แนะเร่งแก้ปัจจัยการผลิตด้านแรงงานทั้งเรื่องปริมาณ การจัดสรรประสิทธิ และคุณภาพ