“แชมป์-ทีปกร” อ่านพฤติกรรมผู้เสพข้อมูล มองสื่อเก่าสู่สังคมดิจิทัล “อย่าคิดว่าแค่เปลี่ยนภาชนะก็จบแล้ว”

คุยกับ “แชมป์-ทีปกร” นักอ่านพฤติกรรมผู้เสพข้อมูล กับโจทย์ท้าทายสื่อเก่าสูสังคมดิจิทัล “อย่าคิดว่าแค่เปลี่ยนภาชนะก็จบแล้ว”