ครม. ออกมาตรการใช้จ่ายช่วยชาติรอบสอง กระตุ้นใช้จ่ายช่วงสงกรานต์ เปิดตัวเว็บไซต์ “ภาษีไปไหน?” – คาด รธน. ผ่านประชามติ เลือกตั้ง ก.ย. 60

ครม. เว้นภาษีนักช็อป กระตุ้นใช้จ่ายช่วงสงกรานต์ เปิดตัวเว็บไซต์ “ภาษีไปไหน?” – คาด รธน. ผ่านประชามติ เลือกตั้ง ก.ย. 60-ดึงรถไฟฟ้า 2 สาย ร่วม PPP – คาดอีก 2 เดือน ประมูล