ระบบทางคู่ ข้อเท็จจริงรถไฟไทย (ตอนที่ 4): รถไฟธรรมดา VS ความเร็วสูง ผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน

เน็ตเวิร์กเรล (Network Rail) เจ้าของและผู้ให้บริการรถไฟรายใหญ่ในประเทศอังกฤษ เผยรถไฟความเร็วสูงปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่ารถไฟธรรมดา ชี้ต้องมีคนใช้มากกว่ารถไฟธรรมดา 4% จึง “เริ่ม” ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า