ThaiPublica Forum 2018: “คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์” ชี้ขจัดความขัดแย้งกับตัวเอง ให้ The 100-Year Life เป็น Gift

ThaiPublica Forum 2018 : The 100 – Year Life “คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์” แนะวิธีอยู่ให้ได้ 100 ปี ด้วยการทำ 100 ปีให้เป็น Gift ลดความขัดแย้งกับตัวเองให้น้อยลง อย่ายึดติด

เวทีปัญญาสาธารณะ 5 (ตอนที่ 2) “Digital Economy…เริ่มที่ไหน จึงจะไปถึง?”: ติงนักเลงคีย์บอร์ด ถ้าคุยกับสาธารณะ ขอเถอะ! อย่าใส่ข้อมูลเท็จลงไป แนะต้องใช้ความรู้เป็น

เวทีปัญญาสาธารณะ 5 (ตอนที่ 2) “Digital Economy…เริ่มที่ไหน จึงจะไปถึง?” …นักเลงคีย์บอร์ดมีเยอะ อยากจะบอกว่าถ้าคุยกับสาธารณะ อย่าใส่ข้อมูลเท็จลงไป เพราะเป็นการทำบาปทำกรรม เหมือนปล่อยไวรัสออกไป แต่เป็นไวรัสทางความคิด เวลามันแพร่ไปแล้วมันจะกระจายออกไป ถอนยากแล้วรักษายาก

เวทีปัญญาสาธารณะ 5 “Digital Economy…เริ่มที่ไหน จึงจะไปถึง?” (ตอนที่ 1) : คลื่นดิจิทัลที่มาแต่ละครั้ง ใครขี่คลื่นได้ ก็จะเป็นปลาเร็วกินปลาช้า

เวทีปัญญาสาธารณะ 5 “Digital Economy…เริ่มที่ไหน จึงจะไปถึง?” (ตอนที่ 1) : คลื่นดิจิทัลที่มาแต่ละครั้ง ใครขี่คลื่นได้ ก็จะเป็นปลาเร็วกินปลาช้า

เวทีปัญญาสาธารณะ ครั้งที่ 2(ตอนที่2): คนรุ่นใหม่…กับประเทศไทยในอนาคต มรดกของผู้ที่ถูกทอดทิ้ง” จากระบบการเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม และบทบาทระหว่างตลาดกับรัฐ

เวทีปัญญาสาธารณะ ครั้งที่ 2(ตอนที่2): คนรุ่นใหม่…กับประเทศไทยในอนาคต มรดกของผู้ที่ถูกทอดทิ้ง” จากระบบการเมือง-เศรษฐกิจ-สังคม และบทบาทระหว่างตลาดกับรัฐ

เวทีปัญญาสาธารณะ :Heritage Industry เศรษฐกิจคิดใหม่ ไม่มีจุดยืนและความเข้าใจในความหลากหลายมรดกวัฒนธรรม ขาดศักยภาพในการผลักองคาพยพ (ตอนจบ)

เวทีปัญญาสาธารณะ :Heritage Industry: เศรษฐกิจคิดใหม่ ขาดจุดยืนและความเข้าใจในความหลากหลายมรดกวัฒนธรรม ตั้งกำแพงกม.สูงลิ่ว-งานบูรณะตกต่ำ ติงอย่าบ้าจี้กับมรดกโลก ยิ่งเร่งรีบยิ่งสูญเสีย

เวทีปัญญาสาธารณะ : Heritage Industry-เศรษฐกิจคิดใหม่ ประยุกต์ทุนทางวัฒนธรรมต่อยอดธุรกิจให้เป็น (ตอนที่3)

เวทีปัญญาสาธารณะ : Heritage Industry-เศรษฐกิจคิดใหม่ ประยุกต์ทุนทางวัฒนธรรมต่อยอดธุรกิจให้เป็น (ตอนที่3)

เวทีปัญญาสาธารณะ : Heritage Industry – เศรษฐกิจคิดใหม่ ทำอย่างไรที่จะนำมรดกทางวัฒนธรรมมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจ? (ตอนที่ 1)

เวทีปัญญาสาธารณะ : Heritage Industry – เศรษฐกิจคิดใหม่ ทำอย่างไรที่จะนำมรดกทางวัฒนธรรมมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจ? (ตอนที่ 1)