Data Art – เล่าเรื่อง data ใกล้ตัวด้วยภาพ

รอบๆ ตัวเรามีอะไรหลายสิ่งที่มองไม่เห็น เช่น อากาศ เสียง พลังงานไฟฟ้า สัญญาณมือถือหรือแม้แต่ “ข้อมูล หรือ data” ข้อมูลมีอยู่รอบๆ ตัวเราแต่เรามักไม่เคยสังเกตและชอบคิดไปว่าเมื่อพูดถึงข้อมูลก็ต้องเป็นอะไรที่แสดงผลออกมาเป็นตัวเลขหรือกราฟรูปแบบต่างๆ เท่านั้น วันนี้ผมจะเอาเรื่องที่คนคิดว่าไกลตัวอย่าง “ข้อมูล” มาทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น โดยการวาดภาพวิเคราะห์ “ข้อมูล” ชีวิตส่วนตัวจากเฟซบุ๊กของผม (personal analytics visualization) เพื่อเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้อ่านได้เห็นภาพตามกัน