“รัฐวิสาหกิจ เล็กดี รสโต”

ในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมา รัฐวิสาหกิจโดยรวมมีขนาดใหญ่ขึ้นมากเมื่อเทียบกับขนาดของระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินขนาดที่ใหญ่ขึ้นของรัฐวิสาหกิจไม่ได้มาพร้อมกับความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นหรือความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น แต่ขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ทำให้รัฐวิสาหกิจหลายแห่งเทอะทะ ปรับตัวยาก ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค คู่แข่ง และสภาวะตลาด และกลายเป็นบ่อเงินบ่อทองให้ผู้มีอำนาจรัฐเข้าไปหาผลประโยชน์ จนผู้บริหารและพนักงานของรัฐวิสาหกิจที่มีความสามารถและรักองค์กรไม่สามารถทำงานได้ เกิดปัญหาสมองไหล ฉุดให้รัฐวิสาหกิจหลายแห่งถดถอยไปมากกว่าเดิม