Angelina Jolie กับภาพยนตร์ First They Killed My Father โศกนาฏกรรมจากความทรงจำของเด็กหญิงเขมรคนหนึ่ง

ภาพยนตร์ First They Killed My Father ให้ภาพอีกมุมหนึ่งของเขมรในยุค “ทุ่งสังหาร” ที่เป็นความทรงจำของเด็กหญิงเขมรคนหนึ่ง ในความคิดของของเด็กนั้น จะไม่มีสิ่งที่เรียกว่า “ทัศนะแบบถูกต้องทางการเมือง” หรือความคิดแบบชนชั้น แต่เป็นความเข้าใจแบบซื่อๆ ตรงๆ ของเด็ก ที่มองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องนี้ ผลงานความสำเร็จของแอนเจลา โจลีในการกำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ ทำให้การประกาศรางวัลออสการ์ครั้งต่อไป First They Killed My Father อาจได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม สาขา “ภาพยนตร์พูดภาษาต่างประเทศ”