ครม. ต่อเวลาใช้ฐานภาษีบุคคลธรรมดาเดิมอีก 1 ปี – แบ่ง 8 กลุ่มงานใหม่ลุยภารกิจปฏิรูป – ยังไม่ยุบ TCDC แต่ทบทวนความจำเป็น 39 องค์การมหาชน

ครม. ต่อเวลาใช้ฐานภาษีบุคคลธรรมดาเดิมอีก 1 ปี แบ่ง 8 กลุ่มงานใหม่ลุยภารกิจปฏิรูป – ยังไม่ยุบ TCDC แต่รับทบทวนความจำเป็น 39 องค์การมหาชน