“พรรณี สถาวโรดม” ปธ.แบงก์ออมสินตั้งกรรมการสอบ ผอ.ออมสิน ยันไม่มีใบสั่งปลด “เลอศักดิ์ จุลเทศ”

“พรรณี สถาวโรดม” ประธานแบงก์ออมสิน แจงตั้งกรรมการสอบ ผอ.ออมสิน ยืนยันไม่มีใบสั่งปลด “เลอศักดิ์ จุลเทศ”