คลัง-ก.ล.ต. แจง พ.ร.ก.คุม “เงินดิจิทัล” สรรพากรยันเก็บหัก ณ ที่จ่าย 15% ไม่กระทบบุคคลธรรมดา-ชง ครม. ยกเว้น VAT

คลัง-ก.ล.ต. แจง พ.ร.ก.คุม “เงินดิจิทัล” สรรพากรยันเก็บหัก ณ ที่จ่าย 15% ไม่กระทบบุคคลธรรมดา เตรียมชง ครม. ยกเว้น VAT

ครม. ไฟเขียวกรอบงบประมาณ ปี 59 วงเงิน 2.72 ล้านล้าน ขาดดุล 3.9 แสนล้าน – อนุมัติ 100 ล. ช่วยเหยื่อแผ่นดินไหวเนปาล – ตั้งเลขาฯ ก.ล.ต. คนใหม่

ครม. อนุมัติกรอบงบประมาณ ปี 2559 วงเงิน 2.72 ล้านล้านบาท ขาดดุล 3.9 แสนล้าน ศธ. ยังแชมป์งบมากสุด – ควัก 100 ล้านหนุนปฏิบัติการช่วยเหยื่อแผ่นดินไหวเนปาล – ตั้ง “รพี สุจริตกุล” เป็นเลขาฯ ก.ล.ต. คนใหม่ พ่วงมอบหมายให้ทูตไทยประจำแคนาดาเป็นตัวแทนประเทศใน ICAO