รัฐบาลเร่งล้างท่อ งบน้ำท่วม 1.2 แสนล้านให้หมดภายในส.ค. นี้ จี้ปลัดมหาดไทยบี้ผู้ว่าฯ ใช้เป็นเคพีไอ “โยกย้าย”

รัฐบาลเร่งเบิกจ่ายงบน้ำท่วม 1.2 แสนล้านบาทภายใน ส.ค. นี้ สั่งคลังทำเว็บไซต์เจาะรายโครงการ รายจังหวัด จี้ปลัดมหาดไทยบี้ผู้ว่าฯ ใช้เป็นเคพีไอ “โยกย้าย”