ประเด็นที่ถูกพูดถึงมากสุดในโซเชียลมีเดียรอบสัปดาห์ — แจก iPad ส.ส. และสุนทรพจน์ภาษาไทยของนายกฯที่ญี่ปุ่น

ประเด็นที่ถูกพูดถึงมากสุดในโซเชียลมีเดียรอบสัปดาห์ – แจก iPad ส.ส. และสุนทรพจน์ภาษาไทยของนายกฯที่ญี่ปุ่น