มติป.ป.ช. ให้ข้อกล่าวหาตกไป ทั้ง “สุเทพ เทือกสุบรรณ” กรณีสั่งซื้อเรือเหาะ และ ” ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ” ทุจริตจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังคดีอาญา

มติป.ป.ช. ให้ข้อกล่าวหา “สุเทพ เทือกสุบรรณ” กรณีสั่งซ์้อเรือเหาะ และ ” ยิ่งลักษณ์ ” ทุจริตจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังคดีอาญา ตกไป