ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ – “ภาพรุ้งจรดน้ำใกล้กับขบวนเรือพระที่นั่งในหลวง” และ “โครงการแท็บเล็ต ส่อแว่วล่ม”

ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ – ภาพรุ้งจรดน้ำใกล้กับขบวนเรือพระที่นั่งในหลวง และ โครงการแท็บเล็ต ส่อแว่วล่ม