เรือนจำอยุธยา เรือนจำต้นแบบ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” สู่เป้าหมายบ้านเปลี่ยนชีวิต

เรือนจำอยุธยา เรือนจำต้นแบบ “ข้อกำหนดกรุงเทพ” สู่เป้าหมายบ้านเปลี่ยนชีวิต