คดีทุจริตเรือขุด “เอลลิคอตต์” 15 ปี จาก ป.ป.ช. สู่ศาลฎีกา

คดีทุจริตเรือขุดเอลลิคอตต์นับเป็นตัวอย่างที่ดีในการศึกษาประเด็นทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นคดีนี้ทำให้เราเห็นกลไกการปราบปรามการทุจริตของบ้านเรา เริ่มตั้งแต่การออกมาตีแผ่ เปิดโปงความไม่ชอบมาพากลโดยสื่อมวลชน ไล่มาจนกระทั่งการทำงานสืบสวนสอบสวนของ ป.ป.ช. การต่อสู้ของพนักงานอัยการในกระบวนการฟ้องร้อง การพิจารณาคดีของศาลทั้งสามศาล ตั้งแต่ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา