กลยุทธ์ติวเตอร์-รร.กวดวิชา นวัตกรรมสอนหนังสือใช้ครูน้อยลง-กลไกหาลูกค้า

ความต้องการเรียนกวดวิชาที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนเรียนกับครูน้อยลง โดยรูปแบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่ในปัจจุบันของโรงเรียนกวดวิชาคือ นักเรียนเรียนกับวิดีโอและคอมพิวเตอร์ ในขณะที่การเรียนกวดวิชานอกโรงเรียนที่เรียกว่าสอนพิเศษตามบ้าน ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในโลกออนไลน์ ซึ่งสอนโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยหรือที่เรียกว่าติวเตอร์