ไทยแชมป์ส่งออกข้าวครึ่งปีแรก มั่นใจปีนี้ทวงตำแหน่งคืน

ในครึ่งปีแรกไทยเป็นแชมป์การส่งออกและมีสิทธิทวงแชมป์ส่งออกข้าวได้ในปีนี้ โดยยอดการส่งออกข้าวครึ่งปีแรกถึงวันที่ 3 มิถุนายน ปี 2557 จำนวน 4.26 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 61.29% ขณะที่อันดับสองคือประเทศอินเดีย ส่งออกข้าว 3.93 ล้านตัน และอันดับสามคือเวียดนาม ส่งออก 2.67 ล้านตัน