“เรณุมาศ ภักดีโต” ครูต้นเรื่องกับห้องเรียนต้นแบบ ก้าวข้ามความเป็นครูสู่กระบวนการ “โค้ช”

การ “เปลี่ยน” กระบวนการเรียนการสอนใช่ว่ากระทรวงศึกษาจะต้องรื้อหลักสูตรการเรียนสอนทั้งหมด เพียงแต่ “ปรับเปลี่ยนบางวิชา” เพื่อเติมเต็มทักษะชีวิตให้เขายืนหยัดได้ในชีวิตจริง