“ประวิตร” ยัน “อนุชา จันทร์โอชา” ได้สิทธิ์ก่อสร้างถูก กม. – หวั่นปราบทัวร์ศูนย์เหรียญกระทบท่องเที่ยว เตรียม MOU ร่วมจีน

“ประวิตร” ยัน “อนุชา จันทร์โอชา” ได้สิทธิ์ก่อสร้างถูก กม. – ปัดออกความเห็นจีทูจี – หวั่นปราบทัวร์ศูนย์เหรียญกระทบท่องเที่ยว – เตรียม MOU ร่วมจีน และจัดตั้งสถาบันภูมิราชธรรม เฉลิมพระเกียรติในหลวง 90 พรรษา ปี’60