เมื่อความมั่งคั่งต้องการคำอธิบาย

สังคมที่สนับสนุนให้มีการเปิดเผยเหตุผลและดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐในการใช้อำนาจ สังคมนั้นย่อมแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้ง่ายกว่าสังคมที่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่ “อ้ำๆ อึ้งๆ” แทนที่จะตอบคำถามแบบตรงไปตรงมา แต่กลับหาคำตอบแบบ “เอาสีข้างเข้าถู” หรือ “ขอไปที” ยิ่งทำให้การแก้ปัญหาคอร์รัปชันเป็นเพียงแค่ “ลมปาก” ที่พ่นผ่านไปวันๆ