เมื่อข้าราชการกลัวประชาชน

เมื่อข้าราชการกลัวประชาชน….หลักการของ Citizen’s Charter มีอยู่หยาบๆ ว่า เมื่อใดก็ตามประชาชนเห็นว่าบริการใดของรัฐที่ตนเป็นคนเสียเงินจ้างผ่านภาษีนั้นหาคุณภาพหาความดีไม่ได้ ประชาชนก็มีสิทธิจะเรียกเงินคืนจากหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบบริการนั้นๆ ได้โดยตรง ซึ่งนี่เองที่เป็นการทำให้ความไม่พอใจของประชาชนมีความหมายขึ้นมา แบบไม่ต้องตั้งม็อบ