มลภาวะโลก ปัญหาที่ท้าทายมนุษยชาติ (ตอนที่13) : กรุงนิวเดลีเลวร้ายยิ่งกว่ากรุงปักกิ่ง

ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั่วโลกต่างจับตามองแดนมังกรจีนเป็นตาเดียวว่าเป็นประเทศที่มีปัญหามลภาวะทางอากาศมากที่สุด โดยหลงลืมไปว่ารัฐบาลปักกิ่งได้เพิ่มความเข้มข้นในการแก้ไขปัญหานี้ จนทำให้ขณะนี้ประเทศที่มีปัญหามลภาวะทางอากาศมากที่สุดในโลก ไม่ใช่จีนแต่เป็นแดนภารตะอินเดียที่แซงหน้าเงียบๆ มาหลายปีแล้ว กลายเป็นหนึ่งในปัญหาร้ายแรงที่สุดในประเทศนี้จากผลของการเผาฟืนและชีวมวล การหุงต้มในครัวเรือน การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่เจือปน และควันเสียจากรถยนต์ โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ที่มีการเผาหญ้าเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูกาลใหม่ ทำให้เกิดหมอกควันพิษปกคลุมไปทั่ว