“เมารี” ยังมีปัญหา

“เมารี” เป็นชาว Polynesians โดยสายเลือด อพยพมาจากเกาะต่าง ๆ เมื่อ 700-900 ปีก่อน อยู่กันอย่างมีความสุขโดยมีภาษา ความเชื่อ และวัฒนธรรมคล้ายชาวเกาะอื่น ๆ ในบริเวณนั้น