สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่ 7): ข้อโต้แย้ง “ไครโซไทล์” ใช้อย่างปลอดภัยได้ ทำไมต้อง “แบน”

ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ย้ำแร่ใยหินมีความปลอดภัยในกระบวนการผลิต และไม่ฟุ้งกระจายหากผสมอยู่กับซีเมนต์แม้จะแตกหัก พร้อมบอกรับได้หากสารทดแทนมีราคาและคุณภาพเทียบเท่า แต่อยากให้กลไกการตลาดเป็นตัวเลือกให้แร่ใยหินอยู่หรือไปไม่ใช่ให้รัฐบาลมาควบคุม