ก.ล.ต.ปรับผู้บริหาร 6 บริษัท “เอ็ม ลิ้งค์ – WHA – กรุงเทพประกันภัย- AMC- GLOBAL และ GLOBAL-W” ความผิดให้ข้อมูลเท็จ อินไซเดอร์เทรดดิ้ง

ก.ล.ต.เปรียบเทียบปรับผู้บริหารเอ็ม ลิ้งค์ – WHA – กรุงเทพประกันภัย- AMC- GLOBAL และ GLOBAL-W ความผิดให้ข้อมูลเท็จ อินไซเดอร์เทรดดิ้ง