เปิด 3 วิธี พลิก “คดีคลองด่าน” ไม่ต้องจ่าย “ค่าโง่” – ข้องใจรัฐสู้คดีไม่เต็มที่ จี้ฟ้องแพ่งเอกชนร่วมทุจริต

เปิด 3 วิธี พลิก “คดีคลองด่าน” ไม่ต้องจ่าย “ค่าโง่” – ข้องใจรัฐสู้คดีไม่เต็มที่ จี้ฟ้องแพ่งเอกชนร่วมทุจริต

งานวิจัยสีทาบ้านโดยรวมลดใช้สารตะกั่ว แต่บริษัทใหญ่บางแห่งผลิต 2 มาตรฐาน – เปิดรายชื่อใครสอบผ่าน-สอบตก

งานสำรวจตลาดสีน้ำมันทาอาคารปี 2558 โดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ พบผู้ผลิตสีจำนวน 1 ใน 3 ลดใช้สารตะกั่วในการผลิตสีแล้ว แต่มีบริษัทใหญ่บางแห่งผลิตสีแบบสองมาตรฐาน โดยเลิกใช้ในบางยี่ห้อแต่ยังคงใช้ในบางยี่ห้อ จี้คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) เร่งเสนอมาตรฐานบังคับให้ ครม. อนุมัติ เพื่อควบคุมปริมาณสารตะกั่วในสีทาบ้าน ป้องกันเด็กไทยได้ผลกระทบจากโรคพิษตะกั่ว และลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

มูลนิธิบูรณะนิเวศ และตัวแทนชาวบ้านคลองด่าน จี้กรมควบคุมมลพิษ ยื่นฎีกา หวั่นเสียค่าโง่คลองด่านหมื่นล้าน

มูลนิธิบูรณะนิเวศ และตัวแทนชาวบ้านคลองด่าน จี้กรมควบคุมมลพิษ ยื่นฎีกา หวั่นเสียค่าโง่คลองด่านหมื่นล้าน

มูลนิธิบูรณะนิเวศแจงมลพิษโรงงาน BST รัฐบิดเบือนข้อมูล “โทลูอีน” อันตราย

มลพิษโรงงาน BST รัฐบิดเบือนข้อมูล “โทลูอีน” อันตราย จัดการอุบัติภัยเคมีดีขึ้นแต่ยังต้องแก้อีกเยอะ