มติครม. ยืดโครงการเสริมความเป็นอยู่ตำบลละ 5 ล้านถึง 15 ต.ค. – งบปี’ 58 เบิกจ่ายได้ 91% – อนุมัติเพิ่ม ขรก. 1.3 หมื่นอัตรา

ครม. ยืดโครงการเสริมความเป็นอยู่ตำบลละ 5 ล้านถึง 15 ต.ค. – ปีงบ 58 เบิกจ่ายได้ 91% – อนุมัติเพิ่ม ขรก. 1.3 หมื่นอัตรา