ศาลปกครองยกฟ้อง กรณี “ศุภชัย หล่อโลหการ” อดีต ผอ.สนช.ฟ้องจุฬาฯ เพิกถอนปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ศาลปกครองพิพากษายกฟ้อง กรณี “ศุภชัย หล่อโลหการ” ฟ้องจุฬาฯ เพิกถอนปริญญาดุษฎีบัณฑิต