เปิดงานวิจัยกลุ่ม LGBTI “บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ” ระบุถูกกีดกัน – เลือกปฏิบัติ – แบ่งแยกทางเศรษฐกิจ

เปิดงานวิจัยกลุ่ม LGBTI “บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ” ระบุถูกกีดกัน – เลือกปฏิบัติ – แบ่งแยกทางเศรษฐกิจ

ห้องน้ำกับความเท่าเทียมทางเพศในพื้นที่สาธารณะ

เมื่อมิติของความเท่าเทียมในพื้นที่ทางสังคมกำลังเปลี่ยนแปลง พื้นที่ทางกายภาพจำเป็นต้องมีการเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกัน พื้นที่เล็กๆ อย่างห้องน้ำไม่ได้มีค่าเป็นเพียงพื้นที่สนับสนุนพื้นที่หลัก หรือกลายเป็นพื้นที่ขายแบบใหม่ที่ดึงดูดให้มีผู้มาใช้บริการโครงการเพิ่มขึ้น เช่น การออกแบบห้องน้ำแฟนซีในหลายๆ โครงการ แต่การตีความใหม่ของพื้นที่ห้องน้ำสาธารณะสามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่นำไปสู่ความเท่าเทียมของคนทุกเพศในการเลือกแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของตนได้อย่างอิสระ การเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ เช่น การออกแบบ All-Gender Restroom หรือห้องน้ำสำหรับทุกคน จะช่วยนำไปสู่การปฏิวัติความคิดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในสังคมที่เป็นอีกเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมโลก