การเคลื่อนไหวทางสังคม 2.0 ในไทย : แคมเปญปลานกแก้วกับ BIG Trees

ในยุคที่โซเชียลมีเดียและแพลทฟอร์มที่มีโซเชียลมีเดียเป็นหัวใจ กำลังกลายเป็นเครื่องมือหลักของประชาชนในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงอย่างเปี่ยมพลวัต คำถามคือเมื่อไรรัฐจะเปลี่ยนวิธีคิด หันมายอมรับนับถือและสนับสนุนประชาชน 2.0 เสียที ?

ทำไมประเทศไทยต้องหยุดค้างาช้าง

ทำไมประเทศไทยต้องหยุดค้างาช้าง…ท่ามกลางความก้าวหน้าที่น่าชื่นชม มะเร็งร้ายของการอนุรักษ์ยังมิได้หมดไป ขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายยังเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของการอนุรักษ์สัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ในพื้นที่ยังต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องสมบัติของส่วนรวม และต้องต่อกรกับขบวนการล่าสัตว์ที่เหนือกว่าทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารและเครือข่ายของผู้มีอิทธิพล เป็นที่น่าตกใจว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในหลายๆภูมิภาคทั่วโลกโดยเฉพาะในแอฟริกา ปัญหาดังกล่าวกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นจนคุกคามความอยู่รอดของสัตว์ป่าหลายชนิด หนึ่งในนั้นคือช้างป่า

เขื่อนแม่วงก์ บทพิสูจน์ขบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติเมืองไทย

ผมยังมองโลกในแง่ดีและเชื่อมั่นว่าถ้าสังคมนี้ประเทศนี้จะพอเหลือความหวังอะไรอยู่บ้าง เขื่อนแม่วงก์ไม่น่าจะได้สร้าง และประเทศไทยน่าจะมีคำตอบที่ดีกว่านี้ในการวางแผนป้องกันน้ำท่วมหรือแก้ปัญหาชลประทานให้กับพื้นที่เกษตรกรรม สังคมเราน่าจะมีวุฒิภาวะพอที่จะมีฉันทามติร่วมกันได้แล้วว่าการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในป่าอนุรักษ์นั้นได้ไม่คุ้มเสีย