ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ – ละคร “แรงเงา” กระแสแรง และ ชาวมายันเรียกร้อง หยุดบิดเบือนความจริงปฏิทินมายา

ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ 21–27 ตุลาคม 2555 – กระแสแรงละคร “แรงเงา” และ ชาวมายันเรียกร้อง หยุดบิดเบือนความจริงปฏิทินมายา