รมต.แรงงาน สอบ 38 บริษัท จัดหนักรีดค่าหัวคิวโควต้าอิสราเอล 750 ล้าน – รื้อระบบขูดรีด “พิสูจน์สัญชาติแรงงาน”

รมต.แรงงาน สอบ 38 บริษัท จัดหนักรีดค่านายหน้าโควต้าอิสราเอล กวาดค่าหัวคิว 750 ล้าน – รื้อระบบขูดรีด “พิสูจน์สัญชาติแรงงาน”