คอร์รัปชันในลาตินอเมริกา (ตอนที่ 1): ฉ้อฉลบนการพัฒนา

ซีรีส์ชุด “คอร์รัปชันในลาตินอเมริกา” ผู้เขียนตั้งใจที่จะนำเสนอสภาพปัญหาคอร์รัปชันในภูมิภาคละตินอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการคอร์รัปชันในระดับใหญ่หรือ Grand Corruption ที่ผู้นำละตินหลายคนต่างเคยเจอ “มลทิน” เรื่องเหล่านี้มาแล้ว นอกจากนี้ การต่อต้านคอร์รัปชันในละตินอเมริกา ยังแสดงตัวอย่างที่ดีหลายเรื่อง เช่น การรวมกลุ่มกันของภาคประชาสังคมอย่าง “เอาจริงเอาจัง” ในการต่อต้านคอร์รัปชัน