เปิดโมเดลองค์การค้า สกสค. ขายตำราเรียนภาคพิสดาร 1,400 ล้านบาท ยอมจ่าย 7% ให้ “ล็อกซเลย์ ไวร์เลส” แก้ปัญหาเงินช็อต

เปิดโมเดลขายตำราเรียนภาคพิสดาร 1,400 ล้านบาท องค์การค้าฯ ยอมจ่าย 7% ให้ “ล็อกซเลย์ ไวร์เลส” แก้ปัญหาเงินช็อต

กระทรวงศึกษาเตรียมสอบสัญญาเช่าแท่นพิมพ์ตำราเรียน 18 ล้านเล่ม องค์การค้า สกสค. – บ.ศิริวัฒนาฯ เอื้อประโยชน์ใคร

กระทรวงศึกษาเตรียมสอบสัญญาเช่าเครื่องพิมพ์ตำราเรียน 18 เล่ม องค์การค้าสกสค.-บ.ศิริวัฒนาฯ เอื้อประโยชน์จริงหรือ?