ความมั่นคงทางพลังงาน VS ความมั่นคงทางการเมือง

ประเด็นสำคัญที่สุดของผม อยู่ที่คำว่า “ความมั่นคงทางพลังงาน” ซึ่งแปลง่ายๆว่า ความมั่นใจว่าเราจะมีพลังงานใช้อย่างไม่ขาดแคลน ในราคาที่เหมาะสม และสามารถทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องคาดการณ์ได้ ว่าจะจัดการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างไร คำว่า”ความมั่นคง”นั้น ตรงข้ามกับคำว่า “ไม่แน่นอน” ซึ่งนอกจากจะจัดหาพลังงานให้เพียงพอแล้ว ยังหมายถึงว่า “มีหรือไม่มี ก็ต้องให้รู้” เพราะการเตรียมการรับมือนั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก ถ้าเรามี เราก็จะได้เตรียมใช้ ถ้าไม่มีก็ต้องรู้ เพราะต้องเตรียมปรับตัว ปรับเปลี่ยนวิธีการที่จะใช้ จะจัดหาพลังงาน