นับถอยหลังกฎหมายแจงบัญชีโครงการประมูลงานรัฐ เริ่ม 1 เม.ย. 55 – นักบัญชีชี้ ป.ป.ช. ไม่เข้าใจวิธีทำบัญชี

นับถอยหลังกฎหมายบัญชีโครงการประมูลงานรัฐ 1 เม.ย. 55 เริ่มใช้ นักบัญชีชี้ ป.ป.ช. ไม่เข้าใจวิธีทำบัญชี

ป.ป.ช. แก้เกณฑ์เปิดบัญชีโครงการประมูลงานรัฐ เริ่ม 1 เมษา’55 – ปรับวงเงินจาก 5 แสนเป็น 2 ล้านบาท

ป.ป.ช. แก้กฎหมายเปิดบัญชีโครงการประมูลงานรัฐ เริ่ม1 เมษา 2555 – ปรับวงเงินจาก 5 แสนเป็น 2 ล้านบาท