“วรศักดิ์ มหัทธโนบล” เปิดจุดระแวง “2 พี่เบิ้มโลก” โยงปม “นาซ่า-อู่ตะเภา” ไปชุลมุนกับสัมพันธ์ จีน-สหรัฐ?

“วรศักดิ์ มหัทธโนบล” เปิดจุดระแวง “2 พี่เบิ้มโลก” โยงปม “นาซ่า-อู่ตะเภา” ไปชุลมุนกับสัมพันธ์ จีน-สหรัฐ!