ตอนจบ: “บัณฑูร” เปรียบการใช้ชีวิตเหมือนเล่นไพ่

“บัณฑูร” เปรียบการใช้ชีวิตเหมือน “การเล่นไพ่” เปิดไพ่ในมือตอนนี้ “ชีวิตยังอยู่กับเครือธนาคารกสิกรไทย” เพราะ “ไพ่แจกมาอย่างนี้ก็ต้องทำให้เสร็จ”