ครม. ส่งความเห็นร่างรัฐธรรมนูญให้ กรธ. แล้ว ไม่มีเรื่อง “การเมือง-คปป.” ขอเพิ่มหมวดปฏิรูป – นายกฯ คุมสื่อให้แค่ 4 คำถาม

ครม. ส่งความเห็นร่างรัฐธรรมนูญให้ กรธ. แล้ว ไม่มีเรื่อง “การเมือง-คปป.” ขอเพิ่มหมวดปฏิรูป – นายกฯ คุมสื่อให้ถามได้แค่ 4 คำถาม