“ชีวิตใต้เผด็จการไม่ยาก…ถ้าไม่คิดมาก” Dangerous Acts Starring The Unstable Elements Of Belarus

แมดเดอลีน แซ็คเลอร์ ผู้กำกับเล่าให้ฟังถึงสาเหตุที่เธอทำหนังเรื่องนี้ว่า “ฉันรู้จักละครคณะนี้จากเพื่อนที่นิวยอร์ก ตอนนั้นฉันแทบจะไม่เชื่อหูตัวเองเลยว่าการกดขี่แบบนี้ยังคงมีอยู่ในยุโรป ตอนแรกฉันเดาว่าอาจเพราะพวกเขาจวกด่ารัฐบาล แต่กลายเป็นว่าการแสดงของพวกเขาไม่ได้เจาะจงที่ประเด็นการเมืองเท่านั้น แต่มีเนื้อหาหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนๆ หรือของครอบครัวพวกเขา ชีวิตประจำวัน การฆ่าตัวตาย คนรักเพศเดียวกัน คนติดเหล้า มันคือเรื่องพื้นๆ ที่ประเทศเจริญแล้วต่างคุยกันได้อย่างมีเสรีภาพและเปิดเผย แต่กลายเป็นประเด็นให้ฝ่ายรัฐใช้อ้างความชอบธรรมในการกีดกันพวกเขาให้ไม่มีที่ทางในการแสดงละคร กลายเป็นพวกนอกกฎหมาย และปราศจากรายได้จากการขายตั๋ว”