กรณีศึกษา 10 ปีห้วยคลิตี้ กระบวนจ่ายค่าชดเชย-ความจริงใจฟื้นฟูแหล่งน้ำจากสารตะกั่ว

กรณีศึกษา 10 ปีห้วยคลิตี้ กระบวนจ่ายค่าชดเชย-ความจริงใจฟื้นฟูแหล่งน้ำจากสารตะกั่ว ของกรมควบคุมมลพิษ ขณะที่”เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน” มีปมถูกร้องเรียนมาตรฐานการกำจัดขยะพิษ