TMB Analytics ประเมิน “ความเชื่อมั่นธุรกิจเอสเอ็มอี” รับอานิสงค์เศรษฐกิจฟื้นตัว ใช้ e-Commerce มากขึ้น มั่นใจรายได้อนาคต

การแถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการขนาดย่อม-ทีเอ็มบี ครั้งที่ 22 นี้หรือเกือบ 5 ปีกว่าจะเป็นครั้งสุดท้าย เนื่องจากความตั้งใจที่จะทำให้สังคมและภาคธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญของธุรกิจเอสเอ็มอีได้ประสบความสำเร็จแล้ว มีหลายองค์กรธุรกิจหันมาให้ความสนใจทำข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเอสเอ็มอีมากขึ้น ดังนั้นทาง TMB Analytics จะย้ายทรัพยากรและทีมไปวิเคราะห์วิจัยในมิติอื่นๆที่ยังเป็นที่ต้องการของสังคมไทยต่อไป

“เบญจรงค์ สุวรรณคีรี”มองเศรษฐกิจไทยฟื้น แต่ฟื้นแบบไหน?

เศรษฐไทยฟื้น แต่ฟื้นแบบไหน?…โดยดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และหัวหน้านักวิเคราะห์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทย

เวทีปัญญาสาธารณะครั้งที่ 4: “เศรษฐกิจฟื้น แต่ทำไมคนไม่รู้สึกดี” (ตอนที่ 2)- อนาคตเรามี “ระเบิดเวลา” รออยู่เต็มไปหมด ทางรอดสร้าง”คน”ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เวทีปัญญาสาธารณะครั้งที่ 4: “เศรษฐกิจฟื้น แต่ทำไมคนไม่รู้สึกดี” (ตอนที่ 2)- อนาคตเรามี “ระเบิดเวลา” รออยู่เต็มไปหมด ทางรอดสร้าง”คน”ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เวทีปัญญาสาธารณะครั้งที่ 4: “เศรษฐกิจฟื้น แต่ทำไมคนไม่รู้สึกดี” (ตอนที่ 1) – เศรษฐกิจโตไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจดีอีกต่อไป

เวทีปัญญาสาธารณะครั้งที่ 4: “เศรษฐกิจฟื้น แต่ทำไมคนไม่รู้สึกดี” (ตอนที่ 1) – เศรษฐกิจโตไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจดีอีกต่อไป

TMB ชี้ความเชื่อมั่น SME ครึ่งปีแรกทรงตัว กังวลภาวะเศรษฐกิจ-กำลังซื้อฟื้นตัวช้า แนะเถ้าแก่ยุคใหม่ต้องคิดเผื่อโต เข้าถึง “โอกาส” มากกว่า

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี เผยความเชื่อมั่นของธุรกิจ SME ครึ่งปีแรกยังทรงตัว แต่กังวลภาวะเศรษฐกิจ-กำลังซื้อฟื้นตัวช้า แนะเถ้าแก่ยุคใหม่ต้องคิดเผื่อโต “เป็นนิติบุคคล โปร่งใส” เข้าถึงโอกาสง่ายกว่า

TMB ชี้โลก “e-Commerce” ไทยเทรดกัน 2 ล้านล้านบาท คาด 6 ปีโตอีก 3 เท่า 6 ล้านล้านบาท – สรรพากรมึนตามเก็บภาษียาก

TMB ชี้โลก “e-Commerce” ไทยเทรดกัน 2 ล้านล้านบาท คาด 6 ปีโตอีก 3 เท่า 6 ล้านล้านบาท – สรรพากรมึนตามเก็บภาษียาก

TMB Analytics เผยดัชนีความเชื่อมั่นเอสเอ็มอี มองข้างหน้ามีทั้งดี – ไม่ดี แต่กังวลลดลง

TMB Analytics เผยดัชนีความเชื่อมั่นเอสเอ็มอี มองข้างหน้ามีทั้งดี – ไม่ดี แต่กังวลลดลง และปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตาปีระกา

TMB Analytics เผยผลสำรวจเอสเอ็มอีความเชื่อมั่นฟื้น แต่ยังกังวลกำลังซื้อชะลอ

TMB Analytics เผยผลสำรวจเอสเอ็มอี ความเชื่อมั่นฟื้นแค่ 40% ยังกังวลกำลังซื้อชะลอ แนะรัฐพยุงต่อเนื่อง 4 เดือนส่งผ่านสู่เศรษฐกิจจริง

“TMB Analytics” มองเศรษฐกิจไทยปี 2559 แรงส่งดีขึ้น เน้นปรับโครงสร้าง – สร้างภูมิคุ้มกันผู้บริโภค

“TMB Analytics” มองเศรษฐกิจไทยปี 2559 แรงส่งดีขึ้น แต่ต้องปรับโครงสร้าง ส่งออกน้อยลง มุ่งในประเทศแทน พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันผู้บริโภคลดหนี้สร้างรายได้