เอาน้ำเสียโรงงานไปใช้ในการเกษตร…บ้าหรือเปล่าเนี่ย

เราเห็นด้วย และเห็นด้วยอย่างมากด้วยในกรณีนี้ กรณีที่กระทรวงอุตสาหกรรมไฟเขียวให้โรงงานผลิตอาหารสองพันกว่าโรง เอาน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดและได้คุณภาพตามมาตรฐานแล้ว กลับไปใช้เป็นแหล่งน้ำชั่วคราวสำหรับพื้นที่การเกษตร 50,000ไร่ ประมาณ 4 เดือน จนถึงปลายเดือนกันยายน 2559 นี้ที่เกษตรกรกำลังเดือดร้อนอย่างหนักเพราะขาดแคลนน้ำ