เทคโนโลยีวิศวชลประทานกู้วิกฤต – Delta Works แห่งเนเธอร์แลนด์ (1)

หนึ่งในบทเรียนของความพยายามในการเรียนรู้ที่จะอยู่กับภัยธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนคือเนเธอร์แลนด์ ประเทศซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล โครงการ Delta Works ใช้เทคโนโลยีอะไรจึงทำให้ชาวดัทช์มั่นใจว่า พวกเขาจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินเกิดได้อย่างปลอดภัย