เนลสัน แมนเดลา: วีรบุรุษของคนทุกยุคทุกสมัย

เนลสัน แมนเดลา: วีรบุรุษของคนทุกยุคทุกสมัย รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกในรอบร้อยปี อดีตประธานาธิบดีผิวดำคนแรกของแอฟริกาใต้ที่มาจากการเลือกตั้งตามครรลองประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ผู้เป็นตำนานของวีรบุรุษผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักสู้เพื่อความเสมอภาค นักสู้เพื่อยุติการเหยียดผิวและการครอบงำของคนผิวขาวในแอฟริกาใต้มายาวนานถึง 350 ปี ด้วยการให้อภัยอันยิ่งใหญ่และสถาปนารัฐที่คนทุกสีผิวได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์